Jak dodać siebie i/lub pracownika do listy osób biorących udział w targach?

 

Aby dodać osobę do listy pracowników w systemie e.jubinale, z godnie z aktualnymi przepisami, musisz każdą z tych osób poprosić o wyrażenie zgody na przetwarzanie ich danych w systemie e.jubinale. W tym celu należy wysłać każdej osobie indywidualne zaproszenie do dopisania się do e.jubinale. Taką procedurę musi przejść również osoba rejestrująca firmę w systemie e.jubinale.

Aby wysłać zaproszenie pracownikowi:

  1. Upewnij się, że jesteś zalogowany w systemie e.jubinale

  2. Z opcji menu po lewej stronie wybierz zakładkę “Lista pracowników”.
     
  3. Aby dodać kolejną osobę, wybierz zielony przycisk „+ dodaj pracownika” w prawym, górnym rogu.

  4. Wypełnij formularz danymi osoby, którą chcesz zaprosić (UWAGA, może to być również osoba towarzysząca, nie związana biznesowo z firmą). Po sprawdzeniu dokładności danych zatwierdź zaproszenie poprzez kliknięcie na przycisk “wyślij formularz”
  5. Osoba ta otrzyma, na podany w zaproszeniu adres e-mail, prośbę o dopisania się do rejestru pracowników firmy. Następnie osoba ta powinna kliknąć na link podany w tej wiadomości, który przekieruje ją do imiennego formularza.

  6. Formularz imienny powinien zostać sumiennie uzupełniony, następnie należy zatwierdzić zawarte w nim dane poprzez kliknięcie na przycisk “wyślij formularz” na dole strony. W ten sposób osoba ta zostanie automatycznie dopisana do listy pracowników. Informacje o pracowniku (współpracowniku, osobie towarzyszącej) będą dostępne w menu po lewej stronie w zakładce “lista pracowników”.

  7. Od tego momentu dla każdej z osób przypisanych do firmy będą dostępne karty rejestracyjne zgodne z charakterem udziału firmy na targach Jubinale (inne dla Kupców, inne dla Wystawców, jeszcze inne dla Serwisu)

UWAGA
System umożliwia wysłanie zaproszeń do wielu osób na ten sam adres e-mail. Jednak każda osoba powinna osobiście potwierdzić swoje dane oraz wyrazić zgodę na ich przetwarzanie.

 

 

 

DO GÓRY