Reklama w zaproszeniu na targi JUBINALE 2020

Nakład zaproszenia to aż 12.000 egz.

Zaproszenie zostanie wydrukowane w formie broszury 24 stronicowej. Zadaniem zaproszenia jest wypromowanie imprezy targowej oraz Wystawców, którzy zechcą wziąć udział w tej kampanii. Uwaga: W związku z ograniczeniami wagowymi wysyłki (broszury) ilość stron reklamowych jest ograniczona. O przyjęciu reklamy do publikacji decyduje data złożenia zamówienia.  

Dystrybucja:

  • 1.000 egz. – bezpośrednia podczas targów Amberif
  • 5.000 egz. (drogą pocztową) – Polska
  • 5.500 egz. (drogą pocztową) – Czechy, Słowacja, Węgry, Ukraina, Austria, Rumunia, Bułgaria, Włochy, Litwa, Słowenia, Chorwacja, Serbia, Grecja, Czarnogóra, Niemcy
  • 500 egz. – w Krakowie
 

Ważne terminy:

  • na zgłoszenia oczekujemy do 21 lutego 2020
  • płatność za reklamę do 22 maja 2020
  • dystrybucja: marzec, kwiecień, maj 2020
 

Ceny reklam:

  • jedna strona reklamowa 210×100 mm – 990,- PLN netto (w przeliczeniu na 1 egz. = 8 groszy)
  • dwie strony (rozkładówka) 210×200 mm – 1650,- PLN netto (w przeliczeniu na 1 egz. = 14 groszy)
  • koszt przygotowania reklamy (1 fotografia oraz przygotowanie do druku lub uaktualnienie reklamy i przystosowanie do wymaganego formatu) – BEZPŁATNIE (inne formy reklam do indywidualnego uzgodnienia)
   wymiary zaproszenia 03

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt

telefoniczny pod numerem telefonu +48 58 520 90 99 lub e-mailowo info@jubinale.com   _____________________________________________________________________________ 

Specyfikacja techniczna dla agencji:

Agencje reklamowe prosimy o wykonanie reklam wg poniższej specyfikacji: Wymiar reklamy (podstawa x wysokość) – jedna strona 210 x 100 mm (netto) + 3 mm spadów = 216 x 106 mm (brutto) – dwie strony (rozkładówka) 210 x 200 mm (netto) + 3 mm spadów = 216 x 206 mm (brutto); W reklamach na spad, istotne obiekty prosimy odsunąć od krawędzi cięcia minimalnie o 4 mm; Do druku przyjmujemy wyłącznie materiał cyfrowy zapisany w formacie PDF – wygenerowane zgodnie ze standardem PDF/X-1a – wszystkie czcionki muszą być zamienione na krzywe – zalecana rozdzielczość 300-350 DPI – zapisany w przestrzeni kolorystycznej CMYK bez osadzonych profili; W wyjątkowych sytuacjach na prośbę klienta przyjmiemy reklamę w formie obrazu rastrowego (np. TIFF, JPG) CMYK, 300-350 DPI; W celu zapewnienia wierności odwzorowania kolorów wraz z materiałem cyfrowym należy dostarczyć próbną odbitkę kolorystyczną. Brak wspomnianej próbnej odbitki kolorystycznej (np. Matchprint, proof) wyklucza możliwość reklamacji. (Wydruk z drukarki kolorowej nie spełnia powyższego warunku.); Jeżeli zachodzi konieczność spakowania plików, przyjmujemy wyłącznie format ZIP; Cyfrowe materiały do druku o wadze do 20 MB można przysyłać na adres email reklama@jubinale.com  Większe pliki należy przesłać na adres FTP. W celu uzyskania dostępu prosimy o kontakt pod adresem info@jubinale.com    
DO GÓRY